سفارش تبلیغ
صبا ویژن

هم اندیشان
 
قالب وبلاگ
لینک دوستان

خلاصه نویسی

به استخراج جوهره اصلی یک نوشته منثوریامنظوم خلاصه نویسی می گویندوفایده آن صرفه جویی درزمان،کاستن حجم نوشته برای آسانی مطالعه،درک وفهم مطالب اصلی نوشته جدای ازنکته های فرعی آن وساده کردن مطالب مشکل ودشوار است .تلخیص به دوشیوه انجام می گیرد:
-کامل:که درآن تمامی محتوای مآخذ اصلی آورده می شودوخواننده کل اثری رادرمقیاس کوچکترمی خواند.
-منتخب:که بهترین وبرجسته ترین مطالب یک کتاب ویاگاه تنهاقسمتهایی خاص که از نظرعلمی یا فنی موردنظراست خلاصه می شود.
شیوه خلاصه کردن:
-ابتدابایستی صفحه به صفحه وبادقت تمام ازابتدا تاانتهای متن راخواند وفهمید ومشکلات لغوی راحل کرد.
-به سبک،طرزبیان وشیوه نویسنده یاشاعرتوجه عمیق کردتابتوان به اهداف وزیبایی هاونکات برجسته ی متن آگهی یافت به طوری که موضوع سخن کاملا روشن باشد.
پس ازآن بایستی مراحل زیررارعایت کرد:
-تعیین هدف تلخیص ودرصدخلاصه نویسی ازیک متن
-استخراج پیام،عنوانهاومطالب اصلی
-تعیین قسمتهای اصلی
-یادداشت برداری
-تنظیم ونگارش یادداشتها
-بازخوانی وپیراستن نوشته ی خلاصه شده وپاکنویس بایستی توجه کنیم که درداستان ورمان مهمترین نکته،یافتن موضوع اصلی وبن مایه هاوزمینه داستان است،چراکه با آگاهی ازهمین نکات است که می توانیم بفهمیم که چراشخصیت داستان لباس آبی پوشیده است و...درخلاصه نوسی آوردن این نکته اهمیت داردیانه؟چون مقصودما ازتلخیص نشان دادن موضوع وفکراصلی شاعریانویسنده ودرنتیجه یک متن است بنابراین خلاصه رابه قلم خود ومطابق بازبان وشیوه نگارش خودمی نویسیم واین البته به معنای تصرف درمتن وموضوع نیست وبایستی لفظ وشیوه بیان ما رسا،ساده وباتوجه به موازین درست نویسی باشدوبخوبی بتوانیم جنبه ی معنوی وازرش محتوایی نوشته رامنتقل کنیم.
 


[ پنج شنبه 91/10/21 ] [ 1:34 عصر ] [ اسدیان ] [ نظرات () ]


.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
امکانات وب


بازدید امروز: 8
بازدید دیروز: 35
کل بازدیدها: 71018