سفارش تبلیغ
صبا ویژن

هم اندیشان
 
قالب وبلاگ
لینک دوستان

خورشیدجان ها

ای مهدی ای امام رهایی،دلهای پرزدرد درانتظارلحظه دیدارمی تپد.ای ناخدای کشتی انسان،بیا،بیا بس خون حق طلب که به بی حرمتی بریخت ،بی کمترین گناه، بس خانه هاکه برسرمردم خراب گشت،شد روزشان سیاه.  
ای آخرین امام کی می شود که آمده،برگیری انتقام؟اینک دراین جهان،هرسوشعارتفرقه انگیزدشمنان،هردم هزارنغمه زحلقوم«سامری»هرجاهزاردام، ز«قارون زرپرست»هرسوهزارمعبدتاریک شرک وجهل،هرلحظه بانگ ناخوش«گوساله زرین»مردم اسیردام وکمند تحیرند.ای رهبرنجات ستمدیدگان،...بیاای آخرین پناه وامیدجهان،...بیا
مهدی(ع)خواهدآمد.اوموعودملتهاومنجی امتها ومنتقم خون های شهداست.
اومی آید...رایت اسلام دردست،زبورداود دربر،مشعل هدایت درپیش،«تابوت سکینه»به همراه،عصای موسی درکف، ذوالفقارعلی دردست،پرچم پیامبر(ص)رامی گشاید،بانصرت الهی وسپاه رعب،حق راتجلی می بخشد و عدالت راحاکم می سازد ومستضعفان رابه امامت زمین ووراثت جهان می رساند.
آن روز، روز ظهوراسلام ودین،روزگسترش عدل وداد،روزخلاص ونجات،روزفتح بزرگ وپیروزی نهایی است.
روزحکومت صالحان وامامت مستضعفان است.
روزاستخراج گنجها،روزفتح شهرهای شرک وسقوط پایگاه های کفراست.دولت مهدی(ع)،دولت حق واسلام است ویاران وهوادارانش ازاستوارترین،باوفاترین وصادق ترین یارانند.
آن حضرت پس ازظهور،حکومت واحد جهانی تشکیل می دهد،جهان راآبادوعقول واندیشه هاراکامل می سازد، چشم جهان وجهانیان رابه روی عدل واحسان می گشاید.اینهاامیدهایی است که به آینده داریم.
ماچشم به راه آن طلوع وظهوریم،تااین« انتظار»به سرآیدوآن «روزموعود»فرارسد. «غیبت»ودوران«انتظار»جوشش دوباره «غدیر»ی عاشورایی درنینوای زمان است.دربستری ازفرات ظهورو علقمه نور.«عصرظهور»،رجعت دوباره بعثت درحرا،امامت درغدیروشهادت درعاشورااست. «مهدی»،همان«محمد»است،درجلوه علوی وحسن حسنی وشورحسینی.
دولت مهدی،تجسم آرمان«بعثت»و«غدیر»و«عاشورا»ست.
«نیمه شعبان»یادآوران حکومت موعودودوران مسعوداست.یادمهدی(ع)افروختن چراغ شوردردل شیعیان وامیدادن به محرومان است.بانام آن محبوب،گلواژه های «انتظار»،«ظهور»،«فرج»،«حکومت جهانی»،«قسط وعدل» و«دیدار»می شکوفد.
مهدی(عج)،خورشیدجانهاوامیدانسانها است.یادگارپیامبران،خلاصه ابراهیم،عصاره محمد وزنده کننده سنتها ونابودکننده بدعتهاست.
انتظارفرج،فلسفه مقاومت است،نه عامل تسلیم.منتظران واقعی،سلاح بردوشان شهادت طلب اند،که«استقامت»، مدال ونشان آنان است و«ایمان»،ره توشه حرکتشان و«توکل»تکیه گاه همیشگی ایشان است.
منتظران،چشم به راه سپیده تاریخ اند.با«بصیرت»و«جهاد»ظلمت شب ظلم رامی شکافندورهاازتعلقات،خودرابرای شهادت دررکاب آن مولا،آماده می سازند.
انتظار،درختی است که جز«اقدام»و«اصلاح»میوه ای نمی دهد.انتظارفرج،دل بستن به ظهوروحضورپیشوایی است که بندهاراازدست وپای بشریت بگسلدوخونخواه مظلومان تاریخ گرددوانتقام شهیدان طف رابازستاند. پیشوایی که «وارث»است،وارث دین محمدوخط سرخ شهادت.«قائم»است،ایستاده واستواروپابرجا،تاجهانی رابه قیام حق طلبانه وادارد.
«بقیه الله»است،یادگاری ازخط امامان وذخیره ای ازسوی خدا.         
(جوادمحدثی)
 


[ دوشنبه 91/10/18 ] [ 11:29 صبح ] [ اسدیان ] [ نظرات () ]


.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
امکانات وب


بازدید امروز: 32
بازدید دیروز: 35
کل بازدیدها: 71042