سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

هم اندیشان
 
قالب وبلاگ
لینک دوستان

جلوه گاه ایمان دوستی علی

حکمت42:وامام علی (ع)فرمود:اگربااین شمشیرم به بینی مومن بزنم که بامن دشمن شود،بامن دشمن نخواهدشد،واگرهمه کالاهای دنیارابرسرمنافق بریزم که به راستی مرادوست بدارددوست نخواهدداشت،واین بدان سبب است که چنین مقدر شده است وبه زبان پیامبر امی جاری گشته که فرموده:یاعلی مومن با تو دشمنی نمی کندومنافق تورا دوست نمی دارد.
مفهوم
این حکمت به معرفت وولایت به اهل بیت به ویژه اعتقادبه ولایت علی(ع)ومحبت به آن بزرگوارکه ازمسائل مهم دین اسلام است،می پردازدو بنا به تصریح رسول خدا(ص)اعتقادبه امام،ملاک ومعیار تشخیص بین مومن ومنافق است.
ضابطه ومعیارشناخت مومن ومنافق
حدیثی که ازپیامبر(ص)دراین حکمت نقل شده است،درحدتواتر است؛به طوری که انسان به درستی یقین می کند.همچنین احادیث زیادی ازشیعه وسنی به همین مضموم روایت گردیده است که دراینجا به چندموردازآن هامی پردازیم احمدبن حنبل ،درمسندخودازرسول خدا(ص)روایت کرده که خدای سبحان فرموده است:به وسیله علی(ع)درجه ایمان بندگانم رامی سنجم؛بندگان مومنم به وسیله اوشناخته می شوند؛محبت ودوستداری اورامرزبین کفروایمان قرارمی دهم. درکتاب صحیح مسلم ازخلیفه دوم،عمربن خطاب،نقل شده که گفت:مردی رادیدم که به علی ناسزامی گفت.به اوگفتم :تومنافقی بیش نیستی،چون ازرسول خداشنیدم که فرمود:«علی نسبت به من به منزله هارون است نسبت به موسی،جزاینکه بعدازمن پیامبری نخواهدآمد».همچنین روایت شده که رسول خدا(ص)مکررمی فرمود«دوست نمی داردعلی رامگرمومن،ودشمن نمی دارداورامگرمنافق صحابی رسول خدا(ص)ابی سعیدخدری، می گوید:ماگروه انصارمنافقین رانمی شناختیم،مگربه دشمنی باعلی(ص).ونیز ازامام علی (ع)نقل گردیده است:«سوگندبه آن کسی که دانه راشکافت وجان راآفرید،این پیمانی است که پیامبرامی بامن درمیان نهاده است که دوست نمی داردمرامگرمومن ودشمن نمیداردمگرمنافق».تاکیدبردوستی علی (ع)واولاداو،درحقیقت اشاره به مطلب مهمی داردوآن تداوم خط رهبری پیامبر(ص)وادمه مسئله ولایت الهی است،وبدیهی است که قبول ولایت ورهبری علی (ع)ومعصومان،همانندنبوت پیامبرموجب سعادت وهدایت مسلمانان است ونتیجه اش به خودآنان برمی گردد.درواقع محبت به آنها وسیله ای است برای قبول امامت ورهبری ایشان که پشتوانه ای برای ادای رسالت پیامبرند.هرانسان منصفی بااندک دقتی درحدیثی که زمخشری ازرسول خدادرکشاف تقل کرده است،به این مطلب می رسد.دراینجا قسمتی ازاین حدیث راکه فخررازی وقرطبی نیزدرتفسیرشان اززمخشری اقتباس کرده اند،می آوریم:«هرکس بامحبت آل محمد(ص)بمیرد،شهیدازدنیارفته است.آگاه باشیدهرکس بامحبت آل محمد(ص) ازدنیا رود،باایمان کامل ازدنیارفته است.آگاه باشیدهرکس بامحبت آل محمد(ص)ازدنیارود،برسنت وجماعت اسلام ازدنیا رفته است.آگاه باشیدهرکس باعداوت آل محمد(ص)ازدنیارود،روز قیامت درحالی واردعرصه محشرمی شودکه درپیشانی اونوشته شده:مایوس ازرحمت خدا.آگاه باشیدهرکس بابغض آل محمد (ص)ازدنیابرود،کافرازدنیا رفته است».سپس فخررازی درتفسیرش می نویسد:«آل محمد(ص)کسانی هستندکه بازگشت امرشان به اوست».اودرتعیین مصداق آل می نویسد:«کسانی که ارتباطشان محکم تروکامل ترباشد،آل محسوب می شوند،وشکی نیست که فاطمه وعلی وحسن وحسین محکم ترین پیوندرابارسول خداداشته اند».
شدت محبت علی (ع)به پیامبر(ص)
ازامیر مومنان علی (ع)پرسیده شد دوستی شما با رسول خدا(ص) چگونه بود؟فرمود:«به خداسوگنداونزدماازهمه مال وثروتمان،فرزندانمان،مادران وپدرانمان واز آب سرد گوارا درحال تشنگی،محبوب تر بود».
                                                                                             (ازکتاب سراج منیر)


[ دوشنبه 91/10/11 ] [ 12:5 عصر ] [ اسدیان ] [ نظرات () ]


.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
امکانات وب


بازدید امروز: 29
بازدید دیروز: 35
کل بازدیدها: 71039